Cenu Jaromíra Šavrdy získala Eva Vláhová

Na konferenci I mlčení je lež získala Cenu Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě za rok 2009 předsedkyně občanského sdružení Dcery 50. let Eva Vláhová. Ocenění převzala z rukou Dolores Šavrdové, manželky komunisty utýraného ostravského básníka, předsedy Občanského sdružení PANT Petra Pánka a Tomáše Hradílka, signatáře Charty 77 a předsedy výboru Ceny Jaromíra Šavrdy. Cenu uděluje Občanské sdružení PANT vždy 10. prosince u příležitosti Dne lidských práv.


 

Co je Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě

 

Eva Vláhová, rozená Rettová, * 25. 11. 1943 v Ostravě, je dcerou politického vězně z 50. let Ladislava Retta. Předsedkyně občanského sdružení Dcery 50.let a členka výboru ostravské pobočky Konfederace politických vězňů byla v letech 1994-1998 členkou zastupitelstva Města Ostravy, kde řídila sociální komisi.

Eva Vláhová o sobě
Po pěti měsících od maturity jsem s pomoci matky nastoupila k Vítkovickým stavbám jako kreslička. S nálepkou dcera politického vězně jsem bojovala až do doby první rehabilitace otce. Při zaměstnání jsem vystudovala večerně abiturientský kurz s maturitou na Průmyslové škole stavební. Po mateřské jsem změnila zaměstnání a od roku 1974 až do roku 1999 jsem byla zaměstnána v investicích na Severomoravském ředitelství spojů, později Český Telecom.
Mám dceru a syna a 5 vnoučat.
 
Eva Vláhová o svém otci
Můj otec Ladislav Rett (1908-1976) byl absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy, sociální demokrat a v letech 1945-1948 zastával funkci přednosty právního oddělení OKD v Karviné, po roce 1948 jsme se museli vystěhovat do Michálkovic a později do Ostravy a otec pracoval v investicích. Od r. 1951 byl  dán do výroby a pracoval jako skladník na koksovně Generála Svobody.
V roce 1954 byl přímo v zaměstnání zatčen a odsouzen pro trestný čin velezrady s tím, že se pokusil rozvrátit lidově-demokratické státní zřízení se svými přáteli a to arch. Kučerou a J. Pospěchem. Byl odsouzen na 11 let. Svůj trest si odpykal v uranovém lágru Příbram-Bytíz a věznicích Leopoldov a Pankrác. Domů se vrátil s podlomených zdravím na amnestii r. 1960.
 
Eva Vláhová je druhým laureátem ocenění, tím prvním se stal v roce 2008 papežský prelát Antonín Huvar. Více o prvním laureátovi si přečtěte ZDE