Portál Moderní dějiny připomíná odvážný čin polského hrdiny

Evropa nemá v moderních dějinách mnoho takových hrdinů, jakým byl Polák Ryszard Siwiec, který se 8. září 1968 upálil na varšavském Stadionu desetiletí na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Jeho šokující poselství, které mělo zůstat utajeno, se dnes díky portálu moderní dějiny.cz dostává k pedagogům i studentům.


Otec pěti dětí si dobrovolně vzal život mnoho měsíců před Janem Palachem a jeho následovníkem Janem Zajícem. Muž, který se nebál srovnávat Sověty s Hitlerem, šokoval polský národ na slavnosti dožínek. Zapálil se před sto tisíci návštěvníky, umíral v nemocnici dlouhé čtyři dny.

 

 
 
 „Budujete mocí a násilím anachronické koloniální impérium v srdci Evropy, mezi národy se silným cítěním národní, kulturní a civilizační odlišnosti. Posíláte dnes tanky do Československa jen proto, že se celý jeho národ domáhá – jaká hrůza, jaká věčná hanba pro dvacáté století a pro vás – svobody slova pro názor, který si vytvořil,“ napsal Ryszard Siwiec v letáku, který byl nalezen nedaleko místa tragédie a který končil slovy: „Umírám, aby nezahynula svoboda, pravda a lidstvo!“
 
Podívetjte se na materiály  Ryszardu Siwcovi
 
Text, který po sobě Ryszard Siwiec zanechal, je velmi emotivní a apelativní. Stal se základem výukové prezentace, jež by měla pedagogům pomoci při hledání způsobu, jak o jeho činu a postojích učit. „Prezentace se věnuje motivům upálení, obsahuje citace z poselství Ryszarda Siwce a nabízí otázky k úvahám,“ uvedl Jiří Sovadina, šéfredaktor portálu moderní dějiny.cz.
 
Postavě Ryszarda Siwce se konečně v poslední době dostává zasloužených poct. Den před výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy byl na pražském Žižkově, před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů, odhalen obelisk věnovaný právě jemu. „Je důležité, aby se především mladí lidé o jeho činu dozvěděli,“ míní Jiří Sovadina.
 
Portál moderní dějiny.cz, který 1. září oslavil rok existence, je jednou z cest, jak se mohou podobná poselství k mladým lidem dostat. Během loňského roku si celkem 137 tisíc návštěvníků, prohlédlo více než tři čtvrtě milionu stránek. „Mladí lidé by měli vědět, že doba totality měla i své hrdiny. Takové, kteří dokázali pro svoji pravdu umírat,“ míní Petr Pánek, šéf Občanského sdružení PANT, které portál moderní-dějiny.cz provozuje.
 
Navštivte portál moderni-dejiny.cz.