Totalitní městečko na ostravském Masarykově náměstí

Ve dnech 16.-18. listopadu vyrostlo na náměstí Lidových milicí (dnešním Masarykově) „Totalitní městečko" - zážitková instalace v provizorním stanovém táboře jako metafora života československé společnosti v komunistickém státě. Akce byla především připomínkou dvaceti let od pádu totalitního režimu v listopadu 1989.


Program určený studentům, žákům i ostravské veřejnosti shrnoval v instalacích, projekcích, prožitkových situacích a pouličních performancích čtyřicetiletou historii československého komunistického režimu v zásadních fenoménech a údobích. 

Třídenní program byl rozložen do několika částí: hlavní instalaci tvořila imitace socialistického, drátěným plotem ohrazeného tábora „Totalitního městečka“, za jehož hranicí byl postaven stan Zastoupení Evropské komise v ČR a navazující doprovodné aktivity, které se nacházely v blízkosti centra města (viz níže).

Totalitní městečko
Vstup do „totalitního městečka“ zahajoval každé ráno projev generálního tajemníka KSČ s.Gustáva Husáka(v podání herce divadla Aréna Reného Šmotka) z balkónu Knihkupectví Academia. Při vstupu do areálu návštěvníci pod dohledem příslušníků VB absolvovali projekci dobových fotografií, která rekapitulovala čtyřicetiletí totality pásmem kontrastně řazených obrazů socialistické propagandy a realistických snímků skutečného života. Šikováni milicionáři a poučeni o pravidlech pobytu v táboře, vyslechli návštěvníci několik budovatelských písní v podání dětského pionýrského sboru žáků ZŠ Karviná-Mizerov a vydali se na prohlídku jednotlivých stanů – expozic.

Ve stanu „železné opony“ mohli zhlédnout jeden z dílů cyklu ČT „Příběhy železné opony“ a posléze také výstavu „Stěna smrti“, která rekapituluje jednotlivé případy úspěšných i neúspěšných pokusů o přechod státní hranice z komunistického Československa do svobodného světa.

Zážitkový program v “RETRO stanu“ nabízel pohled do komunistické každodennosti (připraveny byly dobové materiály – vyplňování žádosti o devizový příslib, kádrový dotazník, vyjádření ke vstupu vojsk, vyřizování dokumentů, socialistické volby, nákup auta na pořadník ve s.p. Mototechna, objednávka zahraničního zájezdu do socialistické ciziny u CKM, retro módní přehlídka ap.).

V literárním stanuse mohli návštěvníci seznámit se socialistickou propagandou, literaturou a dobovými plakáty, stejně jako s tvorbou autorů samizdatu či exilu. Kolekci plakátů a básní obou tvůrčích okruhů výrazně doplňovaly vystavené dobové tisky zapůjčené antikvariátem Fiducia.

Hudební stan nabízel průřez československou populární hudbou od let padesátých až do doby vrcholící normalizace. Dva diskžokejové (svazák Petr Zámarský a vyznavač hnutí hippies Aleš Petrič) svou produkci zajímavě komentovali a občas nechali zaznít i nahrávky orginálních projevů komunistických kulturních pracovníků a politiků. Atmosféru stanu dotvářely také tři tanečnice, které předváděly prvky disco tanců a občas strhli k tanečníím kreacím i početné přihlížející.

Filmový stan nabízel unikátní normalizační snímky Československé televize z produkce Televizního studia v Ostravě. Promítané filmové smyčky zachycovaly dobové zpravodajství, ideologické, reportážní, zábavné a hudební pořady. Každý den odpoledne městečko hostilo pouliční představení Bílého divadla Ostrava "Před oponou za oponou...“, v pondělí také v jednom ze stanů vystoupilo brněnské Divadlo Feste s představením „Osmdesátdevět – trenažér jedné revoluce“.

Stan Zastoupení Evropské komise v ČR na náměstíAktivity a programy tohoto stanu nabízely návštěvníkům základní informace o Evropské unii a jejích základních institucích, představovaly rovněž současnost ČR v EU. Lidé zde mohli sledovat dokumentární filmy, získávat informační publikace, setkávat se s pamětníky listopadových událostí roku 1989 v Ostravě. Ve stanu byla instalována výstava studentů Gymnázia Olgy Havlové „Pád komunismu v Československu“ a její tvůrci zde také denně prezentovali svůj film sestavený ze vzpomínek pamětníků.


Doprovodný denní program
Studenti a žáci, kteří navštěvovali městečko se svými učiteli v pondělí a ve středu od 8 do 14 hodin, mohli po návštěvě náměstí zvolit z několika možností návazného programu. Buď se účastnili výjezdu do Památníku Hrabyň, kde je čekala výstava a přednáška o H. Píkovi, nebo mohli diskutovat s pamětníky v Literární kavárně knihkupectví Academia. Mohli se rovněž svézt ve veterán autobusech po centru města s kulturně-historickým výkladem, popřípadě sledovat televizních dokumenty z produkce Ostravského studia ČT.

Večerní program
Divadlo Petra Bezruče „Bezruči v sametu“ (16.11.)
Beseda s hercem a režisérem Janem Kačerem a hercem Janem Potměšilem o událostech a atmosféře listopadu 1989. Oba pozvaní hosté se aktivně podíleli na průběhu Sametové revoluce na Ostravsku.

Divadlo Petra Bezruče „Bezruči v sametu“ (17.11.)
Debata s ostravskými herci Kateřinou Krejčí, Janem Fišarem a Tomášem Jirmanem na téma 17. listopad před 20 lety - Svoboda tehdy a dnes.

Den otevřených dveří v Českém rozhlase Ostrava (17.11.)
FIDUCIA - VEČÍREK ČESKÉHO UNDERGROUNDU (18. 11.)
Literární večer za účasti mimořádných osobností českého undergroundu (Ivan Magor Jirous, Pavel Zajíček, Tomáš Vtípil…)

FIDUCIA - LEO ŽÍDEK — MODEROVANÁ DEBATA S PŘEDSEDOU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ V OSTRAVĚ LEO ŽÍDKEM (19. 11)

Akce připravilo o.s. PANT a Educa24 agency, jejichž partnery se stalo Zastoupení Evropské komise v ČR a Statutární město Ostrava. Velkou měrou se na úspěšné realizaci programu podíleli také studenti Jazykového gymnázia P. Tigrida a Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě.