Výsledky projektu Moderní dějiny pro učitele

 

Projekt Moderní dějiny pro učitele, atraktivně a inspirativně, podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu, byl realizován v období od 1. července 2011 do 30. června 2012. Všechny výstupy, které byly v rámci projektu vytvořeny v podobě metodických materiálů, historických studií, prezentací či filmových dokumentů, naleznete na stránkách vzdělávacího portálu Moderní dějiny.cz.


 Aktivity projektu


Úvodní akcí projektu byla dvoudenní Letní škola moderních dějin v Ostravě, na ni navazovalo pět metodických seminářů, zaměřených na významné kapitoly dějin 20. století: Represivní složky komunistického státu, Vznik a proměny železné opony, Romové v Československu ve 20. století, Politické procesy 50. let a Charta 77 a disent v Československu.
Cyklus čtyř modelových exkurzí nazvaný Historie na vlastní oči nabídl učitelům inspiraci, jak zorganizovat a tematicky připravit vlastní historickou exkurzi pro své žáky. Účastníci se vydali Po stopách židovské kultury a utrpení do Osvětimi a Krakova, navštívili Německo ve víru událostí 20. století, Místa utrpení a bolesti našich předků a putovali Po stopách předválečného československého opevnění a bojů 2. světové války v Moravskoslezském kraji.

Účastníci Letní školy, seminářů i exkurzí obdrželi tištěné metodické materiály a výuková DVD. Všechny je naleznete na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.

 

Regionální osobnost jako klíč k pochopení vlastních dějin

V rámci projektu vzniklo výukové DVD zachycující sedm svědectví osobností z moravskoslezského regionu, nazvané Sami proti zlu. Filmy byly vytvořeny k přímému použití ve vyučovací hodině dějepisu na základní či střední škole, odpovídá tomu koncepce i stopáž každého dokumentu. Divák se v nich seznámí s osudy Luďka Eliáše, vězně několika nacistických koncentračních táborů a účastníka pochodu smrti, pátera Stanislava Lekavého, vězně komunistických lágrů a tajně vysvěceného kněze, Vasila Coky, vězně sovětských gulagů a válečného hrdiny od Dukly, chartisty Tomáše Hradílka, Zdeňka Růžičky, politického vězně a horníka uranových dolů, a in memoriam také s Jaromírem Šavrdou, spisovatelem a disidentem, na kterého vzpomínala manželka Dolores a Jiří Gruntorád, a Janem Zajícem, prostřednictvím jeho sourozenců Jaroslava a Marty.

 

Tvorba výukových setů


Výsledkem systematické tvorby metodických a výukových materiálů je devět kompletních výukových setů k jednotlivým údobím či událostem dějin 20. století:
Romové v Československu ve 20.století
Divoký odsun
Německo - rozdělená země
Ostravská operace
Svobodná Evropa a Pavel Tigrid
Protektorát v Ostravě
Židovská Ostrava
Charta 77 a disent v období normalizace
Rok 1968 v Ostravě
Obsahují přehledné a odborně zpracované materiály (texty historiků a politologů, výukové prezentace a metodické listy, medailony významných osobností, textové a ikonické prameny aj.). Celkem vzniklo 92 výukových materiálů v rámci devíti tematických setů, které jsou zájemcům k dispozici na vzdělávacím portálu Moderní dějiny.cz.